DỊCH VỤ XIN VISA ĐI HONGKONG CHUYÊN NGHIỆP | VTT

Công ty Cổ Phần Du Lịch Tận Tâm

Visa Hongkong

Bảng giá visa Hong Kong

    Visa Du Lịch lấy tại Hà Nội        Visa du lịch lấy tại Hong Kong       Visa du lịch lấy tại Hong Kong   
    Nhóm khách   1 tháng 1 lần    15 ngày/1 lần ( 2 quyển trở lên)       3 tháng 2 lần
   Nhóm Từ 1-3 người   
160$
100$
178$
   Nhóm Từ 4-6 người
154$
96$
171$
   Nhóm từ 7 người
148$
92$
164$

Visa Hongkong 3 tháng nhập cảnh 2 lần

Thủ tục xin visa đi Hongkong này chỉ dành cho đương đơn đi công tác, cần đến Hongkong 2 lần trong vòng 3 tháng. Bắt buộc phải có thư mời nếu muốn làm visa này.

  * Hồ Sơ Nhân Thân:
 • Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng và còn trang trống
 • 2 ảnh 3,5 x 4,5cm nền trắng.
 • Sao y CMTND và sổ hộ khẩu.
* Hồ sơ công việc:

Nếu là nhân viên:
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm 
 • Quyết định cử đi công tác có ghi rõ cần đi 2 lần.
 • Bảng lương 3 tháng gần nhất.
Nếu là chủ doanh nghiệp:
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng
 • Tờ khai nộp thuế 3 tháng gần nhất.
* Chứng minh tài chính:
 • Photo Sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 70tr đồng đi kèm xác nhận số dư của sổ tiết kiệm.
 • Sao y sổ đỏ (Nếu có)
* Yêu cầu của Đại Sứ Quán:
 • Giấy xác nhận nghề theo mẫu của Đại sứ quán.
* Lưu ý:
Sở nội vụ Hongkong không tính trường hợp sổ tiết kiệm tự động gia hạn sau khi hết hạn, bắt buộc phải là xác nhận số dư của Sổ tiết kiệm vẫn còn thời hạn tính đến ngày dự định đi.
 

Visa Hongkong làm tại Hà Nội

Visa được cấp nhanh hơn so với làm tại Hongkong, chi phí sẽ cao hơn nhưng visa có thời hạn dài hơn là 1 tháng 1 lần, thời gian lưu trú cũng chỉ có 7 ngày.  * Hồ Sơ Nhân Thân:
 • Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng và còn trang trống
 • 2 ảnh 3,5 x 4,5cm nền trắng, áo có cổ, áo màu
 • Sao y CMTND và sổ hộ khẩu.
* Hồ sơ công việc:

Nếu là nhân viên:
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm 
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
 • Bảng lương 3 tháng gần nhất.
Nếu là chủ doanh nghiệp:
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng
 • Tờ khai nộp thuế 3 tháng gần nhất.
Nếu là học sinh sinh viên:
 • Xác nhận nhà trường
 • Thẻ học sinh photo
Nếu là người đã về hưu:
 • QĐ hưu trí, sổ hưu ( đối với đương đơn đã về hưu)
 • Sao kê tài khoản lương hưu 3 tháng gần nhất hoặc sao y công chứng sổ lương hưu.
* Chứng minh tài chính:
 • Photo Sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 70tr đồng đi kèm xác nhận số dư của sổ tiết kiệm.
 • Sao y sổ đỏ (Nếu có)
* Yêu cầu của Đại Sứ Quán:
Giấy xác nhận nghề theo mẫu của Đại sứ quán.

* Lưu ý:
Thời gian xin visa tại Hà Nội là 20 – 25 ngày làm việc tùy từng hồ sơ.
Đại sứ quán có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nếu cần thiết.

Visa Hongkong làm tại Hongkong

Visa này được làm tại Hongkong, thời gian xin visa dài ngày nhưng chi phí sẽ tốt hơn nếu xin ở Hà Nội, Visa chỉ có thời hạn là 15 ngày, được cấp sát ngày đi dự kiến của đương đơn. Người sở hữu visa này được quyền lưu trú tại Hongkong tối đa là 7 ngày.

  * Hồ Sơ Nhân Thân:
 • Hộ chiếu gốc.
 • 2 ảnh 3,5 x 4,5cm nền trắng.
 • Sao y CMTND và sổ hộ khẩu.
* Hồ sơ công việc:

Nếu là nhân viên:
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm 
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
 • Bảng lương 3 tháng gần nhất.
Nếu là chủ doanh nghiệp:
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao y công chứng
 • Tờ khai nộp thuế 3 tháng gần nhất.
- Nếu là học sinh sinh viên:
 • Xác nhận nhà trường
 • Thẻ học sinh photo
- Nếu là người đã về hưu:
 • QĐ hưu trí, sổ hưu ( đối với đương đơn đã về hưu)
 • Sao kê tài khoản lương hưu 3 tháng gần nhất hoặc sao y công chứng sổ lương hưu.
* Chứng minh tài chính:
 • Photo Sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 70tr đồng đi kèm xác nhận số dư của sổ tiết kiệm.
 • Sao y sổ đỏ (Nếu có)
* Yêu cầu của Đại Sứ Quán:
Giấy xác nhận nghề theo mẫu của Đại sứ quán.

* Lưu ý:
Thời gian xin visa tại Hongkong là 20 – 25 ngày làm việc tùy từng hồ sơ xin visa đi Hongkong.
Đại sứ quán có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nếu cần thiết.

Bạn cần từ vấn làm visa?