Công ty Cổ Phần Du Lịch Tận Tâm

Hotline 0988.320.286 0948.679.665  

Visa Hà Lan

Bảng giá làm visa Hà Lan

                Visa Du Lịch                       
                       Nhóm khách                                    3 tháng 
                 Nhóm Từ 1-3 người                       246$
                 Nhóm Từ 4-6 người                       230$
                 Nhóm từ 7 người                       213$

Bạn cần từ vấn làm visa?