Văn phòng Visa Hà Nội cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh và làm Hồ sơ xin Visa đi các nước. Quý vị có thể tìm hiểu thủ tục xin Visa đến mỗi Quốc gia theo danh sách Văn phòng Visa Hà Nội cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh và làm Hồ sơ xin Visa đi các nước. Quý vị có thể tìm hiểu thủ tục xin Visa đến mỗi Quốc gia theo danh sách

Dịch thuật giấy tờ

Quý khách phải trả bao nhiêu tiền cho dịch thuật khi đến các phòng dịch công chứng như một khách lẻ, chúng tôi hiểu rõ sẽ rất đắt đỏ. Nhưng vì chúng tôi ở trong ngành, nên khi thấy các biểu phí trên trời như vậy thì rõ ràng là không thể chấp nhận được, không có ai nghĩ cho lợi ích khách hàng. Họ đang bán một sản phẩm với gấp 3, hoặc 4 lần giá trị thực tế. Nhiệm vụ của Visa Tận Tâm là đưa giá dịch thuật và công chứng giấy tờ về đúng giá trị thực của nó, đúng giá trị mà khách hàng phải trả, không phải là một con gà đẻ trứng vàng và khách hàng thì lại bị coi như những con gà vàng.

Bạn cần từ vấn làm visa?