Kinh nghiệm làm E-visa

Kinh nghiệm làm E-visa

Điều Kiện để được xin E-Visa: Đó là loại visa điện tử dành cho các khách hàng đang có visa 1 số nước (còn hạn sử dụng): Schengen, U.S.A, Ireland, và United Kingdom Thủ tục đăng ký thị thực điện tử “E-visa” được thực hiện với 3 bước thật nhanh...