Thông Tin Visa Schengen

Thông Tin Visa Schengen

Thị thực Schengen là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho bên có quyền lợi về việc thăm viếng và đi đến và trong Khu vực Schengen.  
Những Công dân sau cần xin visa Schengen

Những Công dân sau cần xin visa Schengen

Công dân của các nước thuộc Khu vực Schengen cũng như công dân của những nước không cần thị thực nhập cảnh khu vực Schengen tuy nhiên không được phép cư trú tại điểm đến du lịch trong thời gian mong muốn mà không có bất kỳ sự cho phép pháp...
Yêu cầu Visa Transit qua khu vực Schengen

Yêu cầu Visa Transit qua khu vực Schengen

Trong thời gian chờ đợi, có những quốc gia mà công dân cần có thị thực chuyển tiếp qua sân bay để thay đổi máy bay tại sân bay ở một quốc gia Schengen. Danh sách các quốc gia phải tuân thủ thị thực chuyển tiếp sân bay trong Khu vực Schengen như sau:
Thông Tin Visa Schengen

Thông Tin Visa Schengen

Thị thực Schengen là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho bên có quyền lợi về việc thăm viếng và đi đến và trong Khu vực Schengen.