các dịch vụ của visa tận tâm

  • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa cho khách hàng
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động
  • Tư vấn hướng dẫn thủ tục cấp visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động
  • Tư vấn về thời hạn đóng visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động